Tillbyggnad & Attefallshus

Bygga till eller bygga nytt

Har din fastighet outnyttjad byggrätt kan en tillbyggnad vara ett sätt att skapa mer utrymme och höja värdet på bostaden. Kontakta oss om du går i tillbyggnadstankar så kan vi hjälpa dig med allt från framtagning av bygglovshandlingar, planering av projektet och genomförandet. Kontakta oss för mer information.