Rotavdrag

När du förnyar ditt hem kan du, i många fall, utnyttja ROT-avdraget. Med avdraget reducerar du arbetskostnaden med 30 % upptill ett maxbelopp om 50 000 kr per år. Vi hjälper dig med all administration runt avdraget vilket betyder att du varken behöver ligga ute med några pengar eller deklarera avdraget hos Skatteverket.