Renovering

Nyckelfärdigt utför renoveringar av lägenheter och hus – allt ifrån mindre arbeten till större och mer omfattande projekt, både interiört och exteriört.

Ju större projekt du behöver hjälp med – desto viktigare blir projektledningen. Om flera yrkesgrupper ska arbeta i ett gemensamt projekt och flera moment ska utföras i rätt ordning behövs planering och struktur för att bygget ska flyta på. Vi har lång erfarenhet av att projektleda både stora och små renoveringsprojekt och tillsammans med vårt nätverk av underentreprenörer säkerställer vi alltid att du som kund alltid ska känna dig trygg och nöjd genom hela processen.

Vi tror att ett bra renoveringsprojekt börjar med en tidig kontakt mellan dig som kund och byggfirma – tveka därför inte att höra av dig även om ditt projekt ligger längre fram i tiden.